Adults

Adults

Descripció

Programa dirigit a persones majors de 16 anys, que busquin finalitats educatives, utilitàries i higièniques depenent del grup i de les seves expectatives.

Objectius:

 • Millorar i mantenir la condició física.
 • Aconseguir autonomia en el medi.
 • Millorar i perfeccionar les diferents tècniques d'estils.
 • Ampliar el coneixement de les diferents modalitats esportives aquàtiques.
 • Adquirir hàbits higiènics i esportius.
 • Millorar la qualitat de vida.

Aspectes metodològics:

 • Es produiran variacions en funció de l'edat dels usuaris.
 • Classificar els grups en funció del seu nivell aquàtic.
 • Compensar la feina en les diferents parts del cos.

Aspectes funcionals/organitzatius i espai:

 • Dues sessions setmanals.
 • Estructura en nivells de menor a major complexitat.
 • Programa trimestral.
 • L'avaluació en el programa d'activitats aquàtiques té per finalitat distribuir els alumnes en els grups que planteja la programació i comprovar si s'assoleixen els objectius a final de trimestre.
 • Piscina poc fonda, per al nivell inicial, i piscina fonda per al nivell de perfeccionament.
Adults

Horaris i preus (curs exclusiu de Francesc Calvet):

Código Día Hora Nivell Precio
A-1 Jueves 16.40 a 17.25h Iniciación 50 €
A-2 Lunes y miércoles 19.40 a 20.25h Perfeccionament 98 €
A-3 Martes y jueves 18.50 a 19.35h Perfeccionamiento 98 €
A-4 Lunes y miércoles 20.30 a 21.15h Mantenimiento 98 €

Com inscriure's:

Per informar-se sobre les inscripcions, contacti amb qualsevol de les recepcions dels poliesportius.

Adults