Aprén a nedar

Descripció:

Programa bàsic adreçat a aquells infants i joves que encara no han experimentat el procés d'iniciació i adaptació al medi aquàtic.

Objectius:

  • Familiaritzar-se amb el medi aquàtic en un entorn de seguretat.
  • Associar el medi aquàtic a un espai i un moment agradable.
  • Preparar el salt a un altre tipus de servei.

Aspectes metodològics:

  • Respectar l'evolució individual de l'alumne.
  • Fer ús dels recursos materials que donin seguretat.
  • Relacionar el servei amb un entorn agradable.

Aspectes funcionals i organitzatius:

  • Una sessió setmanal.
  • Programa anual.
  • Horari no lectiu.
  • Piscina profunda.

Horaris i preus:

Codi Dia Hora Preu
FEN6/15 Dilluns 18.50 a 19.35h 135 €
FEN6/15 Divendres 19.10 a 19.55h

135 €

Com inscriure's?

Adreçat a qualsevol de les recepcions peer efectuar la inscripció.

Escola natació (EN)