Aquajoves

Descripció

Programa adreçat a joves entre 16 i 18 anys que vulguin mantenir o perfeccionar les diferents tècniques d'estil.

Objectius:

  • Consolidar l'hàbit esportius dels joves.
  • Millorar les capacitats físiques bàsiques.
  • Assolir un alt nivell d'autonomia a l'aigua.

Aspectes metodològics:

  • Respectar l'evolució individual de l'alumne.
  • Donar prioritat a la continuïtat en l'esforç.
  • Formalitzar l'estructura de les sessions per afavorir l'autoconfiança.

Aspectes funcionals/organitzatius i espai:

  • Una sessió setmanal.
  • Programa anual.
  • Horari no lectiu.
  • Piscina profunda.
 

Horaris i preus:

Cod Dia Hora Preu
SEN16/18 Divendres 19.10 a 19.55h 135 €
Codi Dia Hora Preu
FEN16/18 Dimarts 18.50 a 19.35h 135 €

¿Com inscriure's?

Per informar-se sobre les inscripcions, contacti amb qualsevol de les recepcions als dos poliesportius.