ÀREA DE SALUT

Configurat per un equip de fisioterapeutes i una metgessa, dóna sortida als formats que es presenten a continuació, cercant la major diversificació dels serveis.