Entrenament Intervàlic

Combinació de treball cardiovascular amb el de força resistència. La pauta bàsica és la de mantenir els intervals de treball cardiovascular i tonificació alternativament.