Escola natació (EN)

Escola natació (EN)Descripció

Programa dirigit a nens i nens entre 6 i 15 anys, on s'ensenyen les eines bàsiques per a progressar dins del medi aquàtic per a poder aconseguir un domini integral.

Aquest programa cerca una finalitat educativa en què es pretén l'educació integral del individu mitjançant les activitats aquàtiques, respectant la seva evolució natural. Aquests continguts es presenten ordenats amb seqüència de menor a major complexitat, i sempre adaptats a les diferents característiques evolutives, així com a la maduració personal de l'individu.

Objectius:

 • Familiaritzar-se amb el medi, descobrir la immersió i la flotabilitat.
 • Millorar les qualitats físiques bàsiques
 • Treballar les habilitats aquàtiques
 • Consolidar i millorar la tècnica d'estils.
 • Conèixer els esports aquàtics.

Aspectes metodològics:

 • Respectar l'evolució individual de l'alumne.
 • Propiciar situacions que permetin l'experimentació.
 • Utilitzar formes lúdiques dins de l'activitat.
 • Mantenir pautes estables.
 • Afavorir la qualitat per damunt de la quantitat.
 • Reforçar el valor de l'aprenentatge per damunt del distintiu de nivell.

Apectes funcionals/organitzatius i espai:

 • Una o dues sessions setmanals.
 • Organització dels grups per edat, cercant la màxima homogeneïtat possible.
 • Programa anual.
 • Horari no lectiu.
 • Espai piscina fonda.
Escola natació (EN)

Horaris i preus

EN6/7 pels nens i nenes nascudes al 2012 i 2013 (1er o 2on), EN8/9 pels nascuts al 2010 i 2011 (3er i 4art), EN10/11 pels nascuts al 2008 i 2009 (5è i 6è) i EN12/15 pels nascuts entre 2004 i 2007 (1er ESO a 4art ESO) ambdós inclosos. La primera lletra del codi es correspon amb la instal.lació on es realitza el curs, F (Poliesportiu Francesc Calvet) i S (Poliesportiu Salvador Gimeno). 

Escola natació (EN)

Codi Dia Hora Preu
FEN6/7 A Dilluns 18.00 a 18.45h 135 €
FEN6/7 B Dimarts 18.00 a 18.45h 135 €
FEN6/7 C Dimecres 18.00 a 18.45h 135 €
FEN6/7 D Dijous 18.00 a 18.45h 135 €
FEN6/7 E Divendres 18.20 a 19.05h 135 €
FEN6/7 F Divendres 19.10 a 19.55h 135 €
FEN6/7 G Dissabte 9.30h a 10.15h 135 €
FEN6/7 H Dissabte 10.20 a 11.05h 135 €
Codi Dia Hora Preu
FEN8/9 A Dilluns 18.50 a 19.35h 135 €
FEN8/9 B Dimarts 18.00 a 18.45h 135 €
FEN8/9 C Dimecres 18.00 a 18.45h 135 €
FEN8/9 D Dijous 18.00 a 18.45h 135 €
FEN8/9 E Divendres 18.20 a 19.05h 135 €
FEN8/9 F Divendres 19.10 a 19.55h 135 €
FEN8/9 G Dissabte 12.00 a 12.45h 135 €
Codi Dia Hora Preu
FEN10/11 A Dilluns 18.50 a 19.35h 135 €
FEN10/11 B Dimecres 18.50 a 19.35h 135 €
FEN10/11 C Dijous 18.50 a 19.35h 135 €
FEN10/11 D Divendres 19.10 a 19.55h 135 €
FEN10/11 E Dissabte 11.10 a 11.55h 135 €
Codi Dia Hora Preu
FEN12/15 A Dimarts 18.50 a 19.35h 135 €
FEN12/15 B Dimecres 18.50 a 19.35h 135 €
FEN12/15 C Divendres 20.00 a 20.45h 135 €
FEN12/15 D Dissabte 12.00 a 12.45h 135 €
Codi Dia Hora Preu
SEN6/7 A Dimarts 17.30 a 18.15h 135 €
SEN6/7 B Dimarts 18.20 a 19.05h 135 €
SEN6/7 C Dimecres 18.20 a 19.05h 135 €
SEN6/7 D Dijous 17.30 a 18.15h 135 €
SEN6/7 E Dijous 18.20 a 19.05h 135 €
SEN6/7 F Divendres 17.30 a 18.15h 135 €
SEN6/7 G Divendres 18.20 a 19.05h 135 €
SEN6/7 H Dissabte 12.00 a 12.45h 135 €
Codi Dia Hora Preu
SEN8/9 A Dilluns 18.20 a 19.05h 135 €
SEN8/9 B Dimarts 17.30 a 18.15h 135 €
SEN8/9 C Dimarts 18.20 a 19.05h 135 €
SEN8/9 D Dimecres 18.20 a 19.05h 135 €
SEN8/9 E Dijous 18.20 a 19.05h 135 €
SEN8/9 F Divendres 17.30 a 18.15h 135 €
SEN8/9 G Divendres 18.20 a 19.05h 135 €
SEN8/9 H Dissabte 11.10 a 11.15h 135 €
SEN8/9 I Dissabte 12.00 a 12.45h 135 €
Codi Dia Hora Preu
SEN10/11 A Dilluns 18.20 a 19.05h 135 €
SEN10/11 B Dimarts 17.30 a 18.15h 135 €
SEN10/11 C Dimarts 18.20 a 19.05h 135 €
SEN10/11 D Dimecres 18.20 a 19.05h 135 €
SEN10/11 E Dimecres 19.10 a 19.55h 135 €
SEN10/11 F Divendres 17.30 a 18.15h 135 €
SEN10/11 G Divendres 18.20 a 19.05h 135 €
SEN10/11 H Divendres 19.10 a 19.55h 135 €
SEN10/11 I Dissabte 10.20 a 11.05h 135 €
SEN10/11 J Dissabte 11.10 a 11.55h 135 €
Codi Dia Hora Preu
SEN12/15 A Dilluns 19.10 a 19.55h 135 €
SEN12/15 B Dimarts 19.10 a 19.55h 135 €
SEN12/15 C Dimecres 19.10 a 19.55h 135 €
SEN12/15 D Dijous 18.20 a 19.05h 135 €
SEN12/15 E Divendres 17.30 a 18.15h 135 €
SEN12/15 F Divendres 18.20 a 19.05h 135 €
SEN12/15 G Divendres 19.10 a 19.55h 135 €
SEN12/15 H Dissabte 10.20 a 11.05h 135 €
SEN12/15 I Dissabte 11.10 a 11.55h 135 €

Com inscriure's-hi?

Per informar-se sobre les inscripcions, contacti amb qualsevol de les recepcions dels dos poliesportius.