Escola natació petits (ENP)

Escola natació petits (ENP)Descripció

Programa aquàtic dirigit a nens/es de 4 a 5 anys, on s'ensenya les eines bàsiques per progressar dins del medi aquàtic.

Aquest programa cerca una finalitat educativa en què es pretén l'educació integral de l'individu mitjançant les activitats aquàtiques, respectant la seva evolució natural. Aquests continguts es presenten ordenats amb seqüència de menor a major complexitat, i sempre adaptats a les diferents característiques evolutives, així com a la maduració personal del individu.

Objectius:

 • Familiaritzar-se amb el medi aquàtic.
 • Descobrir la immersió.
 • Treballar les habilitats, equilibris…
 • Descobrir la flotació i els primers desplaçaments.
 • Adquirir hàbits higiènics.

Aspectes metodològics:

 • Respectar l'evolució individual de l'alumne.
 • Propiciar situacions que permetin l'experimentació.
 • Utilitzar formes lúdiques dins de l'activitat.
 • Mantenir pautes estables.
 • Afavorir la qualitat per damunt de la quantitat.
 • Reforçar el valor de l'aprenentatge per damunt del distintiu de nivell.

Apectes funcionals/organitzatius i espai:

 • Una o dues sessions setmanals.
 • Treball en grup.
 • Programa anual.
 • Horari no lectiu.
Escola natació petits

Horaris i preus

ENP4 per a nens i nenes nascuts al 2014 (P4) i ENP5 per a nascuts al 2013 (P5). La primera lletra del codi es correspon amb la instal.lació on es realitza el curs, S (Poliesportiu Salvador Gimeno) i F (Poliesportiu Francesc Calvet).

Codi Dia/dies Hora Preu
FENP4 A Dilluns 18.00 a 18.45h 124.5 €
FENP4 B Dimarts 18.00 a 18.45h 124.5 €
FENP4 C Dimecres 18.00 a 1845h 124.5 €
FENP4 D Dijous 18.00 a 18.45h 124.5 €
FENP4 E Divendres 18.20 a 19.05h 124.5 €
FENP4 F Dissabte 9.30 a 10.15h 124.5 €
Codi Dia/dies Hora Preu
FENP5 B Dimarts 18.00 a 18.45h 124.5 €
FENP5 C Dimecres 18.00 a 18.45h 124.5 €
FENP5 D Dijous 18.00 a 18.45h 124.5 €
FENP5 E Divendres 18.20 a 19.05h 124.5 €
FENP5 G Dissabte 10.20 a 11.05h 124.5 €
FENP5 H Dissabte 11.10 a 11.55h 124.5 €
Codi Dia/dies Hora Preu
SENP4 A Dimarts 17.30 a 18.15h 124.5 €
SENP4 B Divendres 17.30 a 18.15h 124.5 €
SENP4 C Dissabte 12.00 a 12.45h 124.5 €
Codi Dia/dies Hora Preu
SENP5 A Dimarts 18.20 a 19.05h 124.5 €
SENP5 B Dijous 17.30 a 18.15h 124.5 €
SENP5 C Divendres 18.20 a 19.05h 124.5 €
SENP5 D Dissabte 12.00 a 12.45h 124.5 €

Escola natació petits (ENP)

Com inscriure's-hi?

Per informar-se sobre les inscripcions, contacti amb qualsevol de les recepcions dels dos poliesportius.