Gent gran

Gent gran

Descripció

Programa dirigit a persones majors de 60 anys, on es busquen finalitats preventives i higièniques amb una adaptació personalitzada de cada un dels integrants del grup.

Objectius:

 • Aturar o millorar els problemes derivats del procés d'envelliment.
 • Afavorir un benestar.
 • Donar un coneixement més ampli del cos i respostes davant de l'esforç.
 • Aconseguir autonomia en el medi.

Aspectes metodològics:

 • Es produiran variacions en funció de l'edat dels usuaris.
 • Classificar els grups en funció del seu nivell aquàtic.
 • Compensar la feina en les diferents parts del cos.
 • Potenciar la participació.

Aspectes funcionals/organitzatius i espai:

 • Dues sessions setmanals.
 • Estructura en nivells de menor a major complexitat.
 • Programa anual.
 • És recomanable la realització de l'activitat amb l'aprovació d'un metge.
 • L'avaluació en el programa d'activitats aquàtiques té per finalitat distribuir els alumnes en els grups que planteja la programació i comprovar si s'assoleixen els objectius a final de trimestre.
 • Piscina poc fonda, per al nivell inicial, i piscina fonda per al nivell de perfeccionament i manteniment.
Gent gran

Horaris i preus (curs exclusiu de Francesc Calvet)

Codi Dies Hora Nivell Preu
AGG-1 Dilluns i dimecres 12.00 a 12.45 Manteniment 45.5 €
Gent gran

Com inscriure's-hi?

Per informar-se sobre les inscripcions, contacti amb qualsevol de les recepcions dels dos poliesportius.