Nadons

NadonsDescripció

Activitats aquàtiques dirigides a nens entre els 6 mesos i els 2,5 anys. En aquestes activitats s’incorpora la participació activa dels pares i  l'objectiu principal és la familiarització del nadó amb el nou entorn i potenciar el seu desenvolupament psicomotor.

Aquest programa cerca una finalitat educativa en què es pretén l’educació integral de l'individu mitjançant les activitats aquàtiques, respectant la seva evolució natural. Aquests continguts es presenten ordenats amb seqüència de menor a major complexitat, i sempre adaptats a les diferents característiques evolutives.

Objectius:

 • Descobrir el medi aquàtic i familiaritzar-s'hi.
 • Experimentar i ampliar les seves respostes motrius.
 • Ampliar el seu vocabulari.
 • Afavorir les relacions socials i afectives.
 • Aprofitar l’oportunitat que ens proporcioni el medi aquàtic com a punt de trobada, com a nucli que afavoreix la comunicació en tots els nivells, tònic, verbal i gestual.

Aspectes metodològics:

 • Permetre que el nen visqui les seves pròpies experiències sense imposicions alienes a la seva voluntat.
 • Afavorir que els pares i fills visquin la seva pròpia experiència mitjançant propostes de feina.
 • L’activitat ha de crear situacions agradables i positives.
 • La resposta dels pares i fills marquen el ritme d’evolució de les sessions.
 • Utilitzar el joc i les formes lúdiques com a inductors de l’activitat

Aspectes funcionals/organitzatius i espai:

 • Una sessió setmanal.
 • Treball de grup.
 • Programa mensual.
 • Preservació de les condicions higièniques i ambientals.
 • Per realitzar la sessió es farà a la piscina poc fonda i la tornada a la calma es farà a la piscina de xipolleig.

NadonsHoraris i preus (curs exclusiu de Francesc Calvet)

Codi Dia Hora Edats Preu
BNP-1A Dissabte 11.10 a 11.55h 4 a 9 mesos 50 €
BNP-1B Diumenge 10.20 a 11.05h 4 a 9 mesos 50 €
BNP-2A Dissabte 10.20 a 11.05h 10 a 15 mesos 50 €
BNP-2B Diumenge 9.30 a 10.15h 10 a 15 mesos 50 €
BNP-3A Dissabte 9.30 a 10.15h 16 a 23 mesos 50 €
BNP-3B Diumenge 11.10 a 11.55h 16 a 23 mesos 50 €

Nadons

Com inscriure's-hi?

Per informar-se sobre les inscripcions, contacti amb qualsevol de les recepcions dels dos poliesportius.