Natació escolar

Natació escolar

Descripció

És un programa que ofereix l'Ajuntament de Sant Joan Despí a tots els centres educatius i que dóna la possibilitat als alumnes de practicar la natació amb els beneficis que aquest esport conté.

Alguns dels objectius i continguts que es treballen són:

 • Ajuda a desenvolupar harmònicament el cos i a preveure vicis posturals com són les desviacions de columna vertebral.
 • Té un caràcter educatiu i formatiu. S'adquireixen hàbits de comportament i higiene.
 • Aprendre a nedar, a més de ser un esport, és d'utilitat pràctica.
 • Com més aviat s'aprèn a nedar, millor, i a la vegada, és més fàcil.

Com s'estructura el programa de natació escolar?

 • L'activitat es desenvolupa a les installacions dels poliesportius Francesc Calvet i Salvador Gimeno.
 • Les classes són de 45 minuts, aquest temps inclou des de l'entrega dels nens al tècnic fins la tornada al vestidor (vegeu els horaris al dors d'aquest full).
 • Es fa una sessió setmanal al llarg del curs, entre l'1 d'octubre i 31 de maig, excepte els dies festius i els de vacances escolars.
 • Les classes són impartides per professorat especialitzat i sota les directrius establertes en les diferents programacions segons nivells i edats.
 • Instal.lacions molt adequades per a la natació escolar. Piscines de diferents fondàries que faciliten l'evolució de l'alumne.
 • Informe anual de l'evolució de l'alumne al llarg del curs. En casos concrets, entrevista personal amb els pares.
 • Comunicació d'incidències: qualsevol incidència durant el curs relacionada amb la natació escolar cal comunicar-la al poliesportiu mitjançant els responsables de l'activitat de l'escola.

Es realitzen classes des de les escoles bressol fins a 4rt ESO.

Natació escolar

Com inscriure's-hi?

Les escoles interessades s'han de posar en contacte amb qualsevol dels dos poliesportius, per concretar horaris i preus.