Sabíeu que ...?

...per tractar l'aigua de les diferents piscines s'utilitzen tres productes?

  • Clor (hipoclorit sòdic): és el que aporta una funció desinfectant al  procés de tractament de l'aigua, és un producte molt similar al que són els lleixius domèstics.
  • Corrector de ph (àcid clorhídric): s'utilitza per controlar l'acidesa de l'aigua i incrementar l'eficiència del clor.
  • Floculant (policlorur d'alumini): és l'element que agrupa i aglutina les partícules que després es quedaran als filtres.

Tots aquests productes es dossifiquen de forma automatitzada per tenir controlats els seus paràmetres en la major mesura possible. A continuació us adjuntem les seves fitxes tècniques.