Shapecombi

ShapecombiSessió on es combina l'activitat de bodyshape amb abdominals o despiwalking.