Tti

En aquesta activitat es un treball espedífic per millorar l'equilibri muscular de tot el tren inferior i cintura abdominal, mitjantçant una sèrie d'exercicis programats, analítics i ordenats