INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

 

L'oferta Despíesport comprèn dos poliesportius on podràs trobar-te còmode per portar a terme la teva pràctica física habitual. En període d'estiu podreu gaudir també de les piscines d'estiu Fontsanta amb uns preus i un sistema d'abonaments completament diferenciat dels poliesportius Francesc Calvet i Salvador Gimeno.