Aigua step

Combina el treball de tonificació i propioceptiu del tren inferior amb l'step, mitjançant suport musical.