Despíwalking

Despíwalking

Sessió dirigida amb el.líptiques, amb un treball cardiovascular dur i efectiu, seguint el ritme musical.