Circuit Parc Fontsanta

Distància: 2661m

Desnivell màx: 3,2%

Paviment: Terra i asfalt

Il.luminació: Si