Slot Car Sant Joan Despí

Informació i dades de contacte.

https://mail.sjdespi.cat:8443/service/home/~/?auth=co&loc=es&id=15662&part=2

Adreça social:  C/ Font del Be, 14, Bxs.

Correu electrònic: info@slot-car.cat  

Pàgina webwww.slot-car.cat

Activitat:  Iniciació i pràctica de l'slot d'oci i de competició.