Escola de natació

Descripció: Cursos de natació per a nens i nenes de 2,5 a 16 anys. Els grups estan adaptas a l'edat i al nivell del participant

Horari: Totes les tardes i dissabtes al matí, als poliesportius Francesc Calvet i Salvador Gimeno

Tota la informació en els següents enllaços:

- Escola natació petits, ENB (2,5 a 4 anys)

- Escola natació petits, ENP (4 a 5 anys)

- Escola natació, EN (6 a 16 anys)