Zona esportiva Torreblanca I

Adreça: Carrer de Torreblanca s/n

Caracterisquites:

  • Pista de 40x20 amb 4 cistelles i 2 porteries.
  • 1 Camp de sorra amb dos porteries.

Horari: Ús lliure. Enllumenat fins a les 22 h.